Hiệu ứng đặc biệt

Odoo - Sample 1 for three columns

Hiệu ứng đặc biệt yêu thích của tôi. Tôi thích làm máu, vết cắt, vết bầm tím, mũi gãy & Zombies.

Phim ảnh & Thương mại

Odoo - Sample 2 for three columns

Tôi đã thực hiện quảng cáo với các công ty Việt Nam như phim Chủ Nhật tốt Lumigrade.

Rạp hát

Odoo - Sample 3 for three columns

Từ trường học đóng để amature nhà hát, cả ở Úc Việt Nam.

ảnh chụp

Odoo - Sample 3 for three columns

Tạp chí như Word TP.HCM và Tạp chí Oi tên thương hiệu của Ava Closet & Jimmy Fab.